header

Калькулятор амортизації

Допоможе розрахувати амортизацію основних засобів із застосуванням таких методів як: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний.

Метод амортизації
Первісна вартість, грн.
Ліквідаційна вартість, грн.
Строк корисного використання ОЗ (місяці)
Дата введення в експлуатацію