header

Калькулятор розрахунку нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, встановлено обов’язковий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця. Якщо ж середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, то необхідно щороку сплачувати до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю штрафні санкції відповідно до статті 20 Закону України від 21.03.1991 № 875-XII

За який період обчислити середньооблікову чисельність. Оберіть рік
Кількість основних працівників станом на 1 число місяця періоду, зокрема прийнятих з цього дня
із них з інвалідністю
За вибраний період прийняли основних працівників:
У вибраному періоді звільнили основних працівників:
Основний працівник, який перебуває у відпустці з вагітності та пологів, відпустці для догляду за дитиною до 3 і більше років
Річний фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн