header

Пошук по класифікатору хвороб

Застосовуйте сервіс для пошуку уніфікованих кодів хвороб для первинної медичної документації та ЕСОЗ