header

Пошук по класифікатору медичних втручань

Застосовуйте сервіс для пошуку уніфікованих кодів медичних втручань для первинної медичної документації та ЕСОЗ