header

Калькулятор розрахунку дисконтованої вартості боргу

Допоможе швидко продисконтувати заборгованість та розрахувати її теперішню вартість, а також розрахувати амортизацію дисконту.

Сума заборгованості, грн.
Річна ставка дисконтування, %
Спосіб погашення:
Розмір платежів:
Періодичність погашення:
Кількість періодів погашення
Сума погашення, грн.
Сума заборгованості    
Порядковий номер періоду погашення заборгованості –
Сума нерозподіленої заборгованості – грн.
Періодичність нарахування амортизації дисконту: