header

Протокол медико-педагогічного контролю заняття з фізкультури

Під час медико-педагогічного контролю вихователь-методист і медична сестра оцінюють рухову активність дітей та педагогічну доцільність заняття. Показниками ефективності роботи під час заняття є його моторна та загальна щільність. Медична сестра контролює навантаження на дитину та вимірює ЧСС.

Щоб скласти протокол медико-педагогічного контролю заняття з фізкультури зазвичай потрібно багато часу. Сервіс електронного розрахунку значно полегшить цю роботу.